Termenii și Condiții

Acești Termeni și condiții vor intra în vigoare, începând cu 2 octombrie 2020.

§ I. Preambul

 1. Acești Termeni și condiții constituie „condițiile generale” conform art. 298 din Legea comercială bulgară. Acești Termeni și condiții se aplică tuturor serviciilor, produselor, site-urilor web, jocurilor, conținutului, denumite împreună „Produse”; și/sau Servicii, gestionate de Casualino JSC.
 2. Acești Termeni și condiții nu se aplică niciunui serviciu sau site-uri web ale unor terțe părți legate de sau integrate în niciun serviciu sau site web al Casualino JSC. Astfel de terțe părți au propriile Politici de confidențialitate și Termeni și condiții, pe care Casualino nu le controlează în niciun fel.
 3. Când acești termeni menționeaz „Casualino JSC”, „Casualino”, „nou”, „noua”, „ale noastre”, „al nostru” sau „Administrator” se referă la compania Casualino.
 4. Prin înregistrarea pe paginile noastre web și aplicațiile noastre, Utilizatorii declară că sunt conștienți, înțeleg și acceptă în totalitate oricare dintre următoarele prevederi ale acestor Termeni și condiții. Utilizatori în sensul acestor Termeni și condiții sunt toate îndreptățite la înregistrare în conformitate cu termenii secțiunii II de mai jos.
 5. Toate serviciile, produsele, site-urile web, jocurile, conținutul, împreună denumite „Produse”; și/sau “Servicii” sunt deținute de Casualino JSC, societate pe acțiuni înființată și existentă în conformitate cu legislația Bulgariei, înregistrată la Registrul Comerțului la Agenția Registrului cu UIC 202985794, cu adresă pentru corespondență Bulgaria, 9000, Varna, str. Debar 58, etaj 8. .
 6. Acești Termeni Generali de Servicii actuali au fost întocmite de Administrator și pot fi modificați și/sau completați numai (a) prin acordul reciproc al Utilizatorului și al Administratorului, exprimat în formă scrisă, sau (b) în mod unilateral de către Administrator. În primul caz (a) modificarea are vigoare și efect numai în relațiile dintre Administrator și Utilizatorul specific și nu se aplică altor Utilizatori. În al doilea caz (b), modificarea intră în vigoare pentru toți Utilizatorii înregistrați după publicarea modificării. De asemenea, putem publica notificări suplimentare pe paginile rețelelor sociale și pe celelalte site-uri web ale noastre.
 7. Legislația bulgară se aplică acestor Termeni și condiții actuale și tuturor relațiilor dintre Administrator și Utilizatori în legătură cu utilizarea Produselor noastre și a altor servicii furnizate de Noi.
 8. Toate revendicările referitoare la utilizarea Produselor noastre și/sau care decurg între Utilizatori cu privire la și/sau în legătură cu acești Termeni și Condiții, inclusiv litigiile care decurg din sau cu privire la interpretarea acestora, invaliditatea, executarea sau încetarea relației dintre Utilizator și Administratorul, precum și discuțiile privind completarea lacunelor din Condițiile generale sau adaptarea acestora la noile circumstanțe vor fi soluționate de Curtea de Arbitraj a Camerei de Comerț Bulgare, orașul Sofia, în conformitate cu Regulamentul său de procedură bazat pe acorduri de arbitraj.

§ II. Condiții de înregistrare

 1. Următoarele persoane au dreptul de a se înregistra la Produsele noastre:
  1. (i) persoane fizice care au vârsta de cel puțin 18 ani (sau respectiv, au vârsta legală în conformitate cu legile țării lor de reședință, de la care accesează Produsele noastre), și numai cu condiția ca aceste persoane să nu fie plasate sub tutelă și/ sau a căror capacitate nu este limitată în niciun alt mod;
 2. Persoanele care nu îndeplinesc condițiile de mai sus nu au dreptul de a se înregistra la Produsele noastre. Prin completarea unei înregistrări la Produsele noastre, fiecare Utilizator declară că îndeplinește cerințele art. 1. În cazul în care administratorul constată ulterior că Utilizatorul în sensul propoziției precedente nu este eligibil pentru înregistrare, Administratorul poate, fără nicio notificare prealabilă a Utilizatorului, să anuleze înregistrarea și contul de Utilizator respectiv și să ia toate jetoanele acumulate și / sau articole virtuale asociate cu acel cont de utilizator la momentul respectiv.
 3. Dacă o persoană juridică este înregistrată, înregistrarea ar trebui să fie efectuată numai de persoane fizice care o reprezintă legal. În cazul în care o altă persoană decât cele menționate în teza anterioară efectuează înregistrarea, acea persoană ca persoană fizică va include toate obligațiile legate de înregistrare.
 4. Lucrăm constant pentru a ne îmbunătăți serviciile și a dezvolta noi funcții pentru a face Produsele noastre mai bune pentru dvs. și comunitatea noastră. Ca urmare, este posibil să fie nevoie să actualizăm acești Termeni din când în când pentru a reflecta cu acuratețe serviciile și practicile noastre. Dacă legea nu prevede altfel, vă vom notifica (de exemplu, prin e-mail sau prin Produsele noastre) după publicarea modificării și vă vom oferi posibilitatea de a le revizui. Odată ce orice Termeni actualizați intră în vigoare, veți fi obligat să respectați aceștia dacă continuați să utilizați Produsele noastre. În cazul în care unele dintre aceste condiții sunt modificate și/sau completate, iar Utilizatorul nu este de acord cu acestea, acesta din urmă este obligat să informeze în scris Administratorul Produselor Noastre imediat sau să solicite de la Administrator ștergerea înregistrării și a contului lor. și suportă toate efectele adverse potențiale asociate care decurg din acestea (inclusiv posibila pierdere a monedei virtuale din joc). În cazul în care Utilizatorul nu a notificat în scris Administratorul dezacordul și/sau ștergerea înregistrării lor sau nu a luat măsurile necesare pentru a le elimina înregistrarea și contul, se consideră că Utilizatorul este pe deplin de acord cu modificarea și/sau completarea acestora termenii serviciului. Vom trata utilizarea în continuare a Produselor noastre sau a oricăror jocuri online ale noastre ca o acceptare a acestor modificări de la data intrării în vigoare, așa cum se arată mai sus.
 5. Înregistrarea la Produsele noastre și rezilierea acesteia sunt voluntare (cu excepția rezilierii obligatorii cu caracter punitiv, adică a se vedea Secțiunea VII, Etica și comportamentul utilizatorului, de mai jos) și depind exclusiv de voința Utilizatorului.
 6. Înregistrarea la Produsele noastre este gratuită. Singura condiție este de a îndeplini cerințele și condițiile Utilizatorului în sensul acestor Termeni și condiții și de a declara acceptarea deplină și necondiționată a acestor Termeni și condiții.
 7. În procesul de înregistrare, toți Utilizatorii trebuie să completeze un formular de înregistrare cu conținutul minim necesar și opțional. Completarea corectă a conținutului minim necesar este o condiție prealabilă pentru înregistrarea cu succes a Utilizatorului. Câmpurile cu conținut opțional sunt completate la voința și la discreția independentă a Utilizatorului.
 8. Prin înregistrarea Produselor Noastre, fiecare Utilizator declară că este de acord și nu se opune furnizării și prelucrării datelor cu caracter personal furnizate în procesul de înregistrare, sau pe care ulterior le va furniza, în timpul utilizării serviciilor furnizate de Produsele noastre. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiți Politica noastră de confidențialitate .
 9. Datele furnizate de orice Utilizator la înregistrare sunt considerate complete și corecte până la proba contrarie. Toți Utilizatorii înregistrați la Produsele noastre sunt responsabili pentru veridicitatea și integritatea datelor furnizate în legătură cu înregistrarea lor. Administratorul își rezervă dreptul de a edita informațiile furnizate în momentul înregistrării de către fiecare Utilizator, de a șterge acea parte a acestora care, după propria sa judecată independentă, contravine regulilor acestor Condiții Generale și/sau moravuri.
 10. Unele dintre datele furnizate de Utilizator la înregistrare, datele din profilul Utilizatorului, precum și orice alte informații pe care Administratorul le-a eventual șters în temeiul prevederii anterioare, pot fi vizibile pentru alți Utilizatori înregistrați. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiți Politica noastră de confidențialitate .
 11. Utilizatorul are dreptul de a modifica și actualiza în orice moment informațiile personale care sunt desemnate în scopul creării profilului său la Produsele noastre. Dreptul utilizatorului de a face astfel de modificări se aplică aplicării analoge a cerințelor menționate mai sus (inclusiv, dar fără a se limita la: disponibilitatea informațiilor minime, cerințele necesare pentru ortografia și lungimea Numelui de utilizator și multe altele).
 12. Prin înregistrarea la Produsele noastre, fiecare Utilizator declară că respectă spațiul personal al celorlalți Utilizatori și că nu face declarații rasiste, xenofobe și discriminatorii și nu va (a) încălca, afecta sau prejudicia în alt mod protejat prin drepturi de autor, marcă comercială sau altă proprietate intelectuală. drepturile altora; (b) dezvăluie secrete comerciale, cu excepția cazului în care propriile secrete comerciale sunt făcute cu acordul proprietarului; (c) să difuzeze conținut ofensator, care ofensează decența publică, indecența, pornografic, violent, obscen, provoacă ură și intoleranță, agresiv sau încalcă în alt mod legile și/sau drepturile și interesele legale protejate ale altor persoane; (d) să distribuie conținut care conțin viruși, cai troieni, viermi, bombe cu ceas sau alte programe informatice, algoritmi sau practici informatice care sunt de natură să deterioreze, să perturbe sau să afecteze negativ în alt mod viața funcțională a Produselor noastre, a jocurilor oferite acolo, precum și ca mijloc tehnic de acces la Produse de către alți Utilizatori. Nu avem nicio obligație să monitorizăm Conținutul utilizatorului. În unele cazuri, descrise în Politica noastră de confidențialitate (cel mai important pentru a oferi un mediu sigur pentru utilizatorii noștri), putem monitoriza sau dezvălui informațiile dvs., inclusiv conținutul utilizatorului. Ar trebui să fiți conștienți de potențialele riscuri ale utilizării unui serviciu care include conținut extins de utilizator. Conținutul utilizatorului poate fi inexact, învechit sau inadecvat. Nu putem garanta că Utilizatorii vor respecta Termenii și condițiile, regulile sau se vor comporta în mod corespunzător în alt mod. Nu trebuie să presupuneți că o persoană este cine pretinde că este. În propriul dvs. interes, nu trebuie să încercați să contactați niciun Utilizator din afara Produselor noastre.

§ III. Cont

 1. După înregistrarea cu succes la Produsele noastre, fiecare Utilizator deschide un cont. “Cont” în sensul propoziției precedente, este totalul de date pe care Utilizatorul le furnizează pentru înregistrare prin care este identificat în mod unic în cadrul sistemului Produselor noastre, inclusiv toate articolele virtuale achiziționate la și/sau în legătură cu participarea Utilizatorilor la jocurile oferite. în cadrul produselor noastre.
 2. Fiecare Utilizator poate deține un singur cont. Se consideră că proprietarul contului este proprietarul și/sau deținătorul e-mailului utilizat pentru înregistrarea Utilizatorului și/sau al contului de rețea socială folosit pentru conectare. Eventualele acorduri scrise și/sau orale contrare nu au niciun efect obligatoriu pentru echipa care susține Produsele noastre.
 3. Accesul la fiecare cont se realizează:
  • folosind combinația corectă de (a) Nume de utilizator (selectat din fiecare Utilizator în procesul de înregistrare și trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții: poate include doar cifre, liniuțe de subliniere și litere și trebuie să aibă o lungime minimă de la cel puțin 3 (trei) caractere și o lungime maximă de cel mult douăsprezece (12) caractere și nu este identică cu numele de utilizator al unui utilizator deja înregistrat) și (b) parola de acces (creată personal la înregistrare de către fiecare Utilizator și trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții: lungime minimă a parolei: 6 (șase) caractere și o lungime maximă de 20 (douăzeci) caractere). După înregistrarea inițială cu succes, fiecare Utilizator poate schimba parola de acces pentru preferințele sale, dar în toate cazurile – ținând cont de cerințele obligatorii de mai sus. Sunteți de acord să vă păstrați parola în siguranță în orice moment și să nu o dezvăluiți nici unei alte persoane. Sunteți responsabil pentru activitățile tuturor persoanelor care vă folosesc parola pentru a obține acces la contul dvs.
  • sau prin contul dvs. cu anumite servicii de rețele sociale terțe, cum ar fi Facebook sau Google.
 4. Fiecare Utilizator se obligă să nu-și dezvăluie parola niciunei terțe părți și este responsabil să creeze toate condițiile necesare pentru aplicarea unor standarde înalte de securitate a informațiilor, astfel încât terții să nu aibă acces neautorizat la parola lor sau la Produsele Noastre, folosind contul său. Pentru a evita neînțelegerile, echipa de asistență a Produselor noastre nu își asumă nicio responsabilitate asociată cu accesul necorespunzător la contul dvs. de către altcineva decât dvs. și fără consimțământul dvs. expres și/sau ca urmare a unui astfel de acces neautorizat contul dvs. este modificat, șters sau eliminat în mod semnificativ în orice alt mod, sau dacă profiturile acumulate vor fi folosite de o persoană fără drept de acces în alte scopuri decât ale dumneavoastră.
 5. Dacă furnizați datele dumneavoastră personale, (cum ar fi detaliile cardului bancar, identificatorii contului bancar) sau dacă transferați bani prin transfer bancar sau prin alte mijloace, la dorința dumneavoastră și cu permisiunea dumneavoastră, către alți utilizatori, nu ne asumăm responsabilitatea.

  Când un utilizator încalcă Termenii de utilizare, vă rugăm să blochez și raport acest utilizator.

  Iată câteva exemple de nerespectare: Atitudine plină de ură și rasistă, antisemită, homofobă și sexistă; Comentarii obscene, indecente și defăimătoare; Amenințări și insulte; blasfemie, intimidare și hărțuire verbală, extorcare, tot felul de abuzuri și profiluri false, trimiterea de fotografii goale sau nepotrivite, precum și fotografii care prezintă adulți însoțiți de copii.

 6. De asemenea, Administratorul nu este responsabil dacă o terță parte dobândește numele de utilizator și/sau parola utilizatorului și le folosește pentru a obține informații, modifica sau șterge profilul utilizatorului respectiv. În plus, administratorul nu este responsabil față de Utilizator cu privire la daune directe, indirecte, incidentale, inclusiv, dar fără a se limita la, daune prin pierderea de profit, fondul comercial, pierderea datelor sau alte pierderi ca urmare a:
  1. utilizarea sau incapacitatea de a folosi Produsele Noastre;
  2. declarații sau acțiuni ale oricăror terți în legătură cu serviciile de pe Produsele noastre;
  3. orice alte probleme legate de serviciile oferite pe Produsele noastre;

§ IV. Conținutul produselor

 1. Toate jocurile și serviciile oferite în cadrul produselor, inclusiv aspectul, designul, codurile sursă, metodele de construcție și operare sunt protejate și supuse dreptului de autor și drepturilor conexe și sunt proprietatea exclusivă a Administratorului. Utilizatorii pot copia părți ale conținutului exclusiv pentru uzul lor personal, în măsura în care nu încalcă nicio marcă protejată prin drepturi de autor și mărci comerciale prezentate pe Produsele noastre. Salvarea unor părți ale paginii web fără acordul prealabil scris al Administratorului, indiferent de forma în care se realizează, este interzisă.
 2. Toate mărcile comerciale, siglele și caracterele prezentate pe site sunt fie proprietatea Administratorului, fie sunt utilizate cu acordul expres al proprietarilor acestor mărci comerciale, logo-uri și semne. Este interzis Utilizatorilor să efectueze orice acțiune care poate duce la încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală legate de aceste mărci comerciale, logo-uri și semne. În special, pentru a evita neînțelegerile, se precizează în mod expres că furnizarea unei oportunități de utilizare a paginii și a conținutului acesteia de către Utilizatori nu constituie nicio autorizație sau licență de utilizare a mărcilor comerciale, siglelor și semnelor afișate pe aceasta.
 3. Orice încercare a Utilizatorilor de a modifica conținutul Produselor noastre este strict interzisă, cum ar fi adăugarea de conținut care nu este necesar în scopuri de înregistrare și care nu a fost aprobat în prealabil de către Administrator și/sau modificarea regulilor de participare la jocuri, inclusiv prin oferirea pariuri, în sensul Legii bulgare a jocurilor de noroc și, respectiv, orice acțiuni sau omisiuni de a acționa de către Utilizatori care ar putea avea ca rezultat orice modificare a naturii de non-jocuri de noroc a jocurilor oferite pe Produsele noastre.
 4. Produsele noastre pot conține link-uri către alte pagini web, domenii, aplicații mobile, rețele sociale și alte pagini web, domenii, aplicații mobile, rețele sociale pot conține link-uri către Produsele noastre. Aceste alte pagini web, domenii, aplicații mobile, rețele sociale nu se află sub controlul Administratorului și al echipei care susține Produsele Noastre, astfel încât Administratorul nu poartă nicio responsabilitate pentru securitatea funcționării și protecția datelor cu caracter personal oferite de astfel de terți. . Vizitarea acestor pagini prin link-uri de pe Produsele noastre va fi în întregime pe responsabilitatea și riscul fiecărui Utilizator individual.

§ V. Participarea la jocuri

 1. Jocurile oferite pentru utilizare pe Produsele noastre nu sunt considerate „jocuri de noroc”; conform Legii române a jocurilor de noroc. Toate jocurile disponibile pentru utilizare pe Produsele noastre servesc pentru recreere și divertisment, o demonstrație de dexteritate și abilități sau au un scop cognitiv.
 2. Utilizarea produselor noastre este gratuită. Produsele noastre oferă diferite moduri de joc. Participarea la unele dintre modurile de joc este gratuită. Pentru a participa la alte moduri de joc pe Produsele noastre, la diverse concursuri suplimentare în joc, turnee, precum și pentru a primi unele funcționalități suplimentare, Utilizatorii trebuie să înregistreze un cont și să folosească jetoane. Jetoanele sunt o monedă virtuală în joc și nu au propria lor valoare în nicio altă monedă. Ele nu constituie un mijloc de plată conform legii aplicabile, ci doar un echivalent virtual care plătește pentru utilizarea serviciilor din jocurile de pe Produsele noastre de către fiecare Utilizator. Jetoanele asociate contului fiecărui Utilizator nu poartă dobândă, indiferent de perioada în care nu au fost utilizate de către Utilizator.
 3. În timpul înregistrării inițiale, Utilizatorii primesc gratuit o anumită cantitate de jetoane de la Administrator, iar conform acestor Condiții de utilizare și regulilor Produselor Noastre pot primi bonusuri de jetoane suplimentare. Utilizatorii pot cumpăra jetoane suplimentare după cum doresc.
 4. Jetoanele pot fi achiziționate prin sistemele de plată furnizate prin intermediul formei de cumpărare a jetoane incluse în jocuri. Varietatea metodelor de plată depinde de țara și platforma selectate.
 5. Detaliile exacte ale plăților sunt afișate pe Produsele noastre și pot fi modificate din când în când în mod unilateral de către Administrator. Orice astfel de modificare intră în vigoare și devine obligatorie pentru Utilizatori cu efect imediat.
 6. Administratorul nu va fi răspunzător dacă, din cauza introducerii incorecte a datelor de transfer de bani, orice plată efectuată de un Utilizator nu este validată în conturile Administratorului și, în consecință, contul de Utilizator al acestei persoane nu este creditat cu suma corespunzătoare de jetoane. Datorită faptului că plățile se fac prin sisteme de plată terțe, care sunt în afara controlului Administratorului, este posibil să existe o perioadă de timp din momentul plății de către Utilizator până la primirea sumei corespunzătoare de către Administratorului respectiv creditarea ulterioară a Contului de Utilizator cu suma respectivă de jetoane, a căror durată nu poate fi prevăzută. În legătură cu aceasta, Administratorul nu poate fi tras la răspundere pentru eventualele întârzieri în sensul tezei precedente, deși în perioada cuprinsă între momentul plății și momentul creditării contului Utilizatorului cu suma corespunzătoare de jetoane, Utilizatorul nu va putea folosi acea cantitate de jetoane.
 7. Sumele plătite nu sunt recuperabile în numerar către Utilizatori. Dacă un Utilizator este sancționat din cauza unui joc și/sau comportament și/sau practici neconforme cu acești Termeni și condiții, Administratorul nu este obligat să transfere jetoane din contul utilizatorului sancționat într-un cont nou sau să compenseze cumva. proprietarul contului și/sau jetoanele asociate contului respectiv.
 8. Administratorul are dreptul, la discreția sa, să nu mai ofere nicio funcție care să permită jucătorilor să creeze conținut. Aceasta include și dreptul de a elimina funcția de chat din hol.
 9. Este posibil să se formeze un fond de premii la lansarea de competiții și/sau turnee în oricare dintre jocurile oferite. Fondul de premii este format din jetoanele pe care fiecare Utilizator le-a furnizat pentru participarea la turneu. Fondul de premiere este împărțit între câțiva utilizatori primii clasați, conform detaliilor prevăzute în regulile pentru lansarea turneului respectiv. Numai utilizatorii înregistrați au dreptul de a participa la turnee’ înregistrare conform acestor Termeni și condiții.
 10. Jetoanele câștigate de un Utilizator nu pot fi încasate și/sau răscumpărate sub nicio formă de către Administrator și/sau vândute altor Utilizatori și terților. Orice astfel de acord între Utilizatori și/sau terți va fi considerat nul și nu va fi obligatoriu pentru Administrator. Cantitatea de jetoane deținute de un Utilizator nu constituie o sumă datorată pentru Produsele noastre.
 11. În cazul închiderii contului, indiferent de motive, și în cazurile în care Utilizatorii au achiziționat un număr de jetoane, dar nu le-au folosit, Utilizatorul nu are dreptul de a solicita rambursarea oricăror sume deja plătite.

§ VI. Termenii abonamentelor

Unele dintre jocurile noastre pot oferi servicii de abonament. Dacă achiziționați un abonament, făcând clic pe butonul de achiziție, solicitați să începem să furnizăm serviciile de abonament imediat și să încheieți un contract de abonament periodic cu Noi. De asemenea, autorizați să vă percepem o taxă periodică de abonament la rata indicată la momentul achiziției.

Pentru serviciile de abonament achiziționate într-un joc de al Nostru, jucat pe o platformă terță parte, cum ar fi Facebook, Apple sau Google, platforma terță parte vă va percepe taxa de abonament și se vor aplica condițiile de plată ale platformei. Consultați termenii de plată ai platformei terțe corespunzătoare pentru informații suplimentare.

Taxele de abonament vor fi aplicate instrumentului de plată pe care îl furnizați atunci când începeți abonamentul (sau unui alt instrument de plată, dacă vă modificați informațiile contului). Vă rugăm să rețineți că prețurile și taxele pot fi modificate. Dacă facem o modificare a ratei de abonament periodic, vă vom anunța în avans.

Abonamentul dvs. se va reînnoi automat la începutul fiecărei perioade de facturare, cu excepția cazului în care și până când vă reziliați abonamentul sau noi îl reziliem. Trebuie să vă anulați abonamentul înainte ca acesta să se reînnoiască la fiecare perioadă de facturare, altfel plata taxelor de abonament pentru următoarea perioadă de facturare va fi preluată automat prin metoda de plată aleasă.

Pentru serviciile de abonament achiziționate în jocul nostru jucat pe o platformă terță parte, cum ar fi Facebook, Apple sau Google, le puteți anula oricând direct prin platforma terță parte. Vă rugăm să contactați aceste platforme pentru informații cu privire la anularea abonamentelor cu reînnoire automată.

PLĂȚILE DE ABONAMENT SUNT NERAMBURĂSBILE ȘI NU SE POATE FACE RESTITUIREA SUMELOR PENTRU PERIOADE DE ABONAMENT UTILIZATE PARȚIAL.

Jocurile noastre pot oferi ocazional un bonus unic sau limitat pentru jucători care au un abonament curent sau care sunt de acord să înceapă un abonament. Înțelegeți că aceste articole, care în general vor fi marcate ca articole „bonus”, nu vor face parte din abonamentul dvs. în curs.

§ VII. Etica și comportamentul utilizatorului

1. Multe conturi

Multe conturi înseamnă înregistrarea a mai mult de un cont de către un Utilizator. Deținerea de mai multe conturi de către un sin gur utilizator este interzisă și supusă sancțiunilor prin blocarea și ștergerea tuturor conturilor de utilizator înregistrate fără nicio notificare. Toate jetoanele și obiectele virtuale acumulate vor fi retrase de la Utilizator, fără nicio compensație cuvenită. Se aplică penalități pentru încălcarea acestei reguli, indiferent dacă conturile sunt utilizate efectiv de către Utilizatorul care le-a înregistrat sau nu. Intrarea în joc de către un singur Utilizator simultan prin Produsele noastre și prin partenerii noștri’ site-urile este interzisă. În sensul propoziției precedente „partener”; sunt toate site-urile care fac link la conținut.

2. Întocmirea contului

Este interzisă intrarea cu contul altui utilizator (închiderea contului). Contul tău de joc este numai al tău și nu poate fi folosit de terți.

3. Închiderea contului

Dacă un cont este desființat, acesta nu poate fi adus înapoi, indiferent de circumstanțe. Odată terminat, contul este șters din bazele noastre de date definitiv și ireversibil. În unele cazuri specifice, este posibil să păstrați anumite informații pentru o anumită perioadă după ce v-ați închis contul. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiți Politica de Confidențialitate.

Erori și breșe

 • O “eroare” este considerată o slăbiciune sau o greșeală în codul produsului, care permite Utilizatorului să beneficieze de joc într-o manieră care nu este permisă, sau o activitate și/sau care împiedică serverul, echipa și/sau software-ul să efectueze stabilirea sarcinilor stabilite și anticipate.
 • Dacă un Utilizator găsește o eroare în joc, trebuie să înceteze imediat utilizarea acestei erori, să nu dezvăluie existența acestuia și să notifice imediat Administratorul despre acesta, subliniind bug-ul în cauză și posibilele efecte negative ale acestuia.
 • Pentru utilizarea și neraportarea unei erori, Utilizatorul va fi sancționat prin ștergerea contului și revocarea tuturor jetoanelor și beneficiilor virtuale disponibile la momentul respectiv.
 • Pentru intrarea directă în contul altui utilizator fără știrea proprietarului (adică hacking) sau interferența indirectă cu jocul unui alt utilizator/cont străin și orice acțiune rău intenționată împotriva altei persoane, infractorul va fi sancționat prin ștergerea contului și revocarea tuturor jetoanelor disponibile la acel moment și a beneficiilor virtuale.
 • La o încercare deliberată de a ocoli sistemul cu intenția de a împiedica funcționarea serverelor, precum și la o încercare de a manipula codurile jocului, partea care a încălcat va fi sancționată cu ștergerea contului.

5. Scripturi și boți

 • Boții sunt scripturi automate sub orice formă, simulând activitatea într-un cont (fără a include scripturile automate ale jocului). Utilizarea oricăror roboți și scripturi este strict interzisă și se pedepsește cu ștergerea contului și revocarea tuturor jetoanelor și beneficiilor virtuale disponibile la acel moment.

6. Comportament abuziv

A fi abuziv față de ceilalți reduce plăcerea de la joc. Când vă angajați în orice fel de comunicare în joc, vă rugăm să fiți respectuos față de ceilalți.

Iată câteva, dar nu toate, comportamentele pe care le considerăm nepotrivite și nu vor fi tolerate:

 • Discurs instigator la ură, rasism și alte limbaje discriminatorii
 • Batjocuri obscene sau explicite din punct de vedere sexual
 • Amenințări sau hărțuire
 • Înjurături excesive
 • Hărțuirea
 • Diminuarea

Dacă întâlnești un alt jucător abuziv față de tine sau față de alții, te rugăm să ne anunți folosind butonul de raportare din chat. Rapoartele sunt examinate de moderatorii noștri instruiți, care vor lua măsurile corespunzătoare.

Consecințele abaterii: comportamentul abuziv poate duce la interzicerea temporară sau chiar la închiderea permanentă a contului de joc. Efectuarea de rapoarte false poate duce la același lucru.

7. Cumpărarea, vânzarea și partajarea conturilor de joc

Vânzarea, cumpărarea, partajarea sau oferirea de conturi de joc altor jucători este împotriva termenilor noștri și nu este niciodată aprobată. Nu împărtășiți niciodată datele dvs. de conectare! Un administrator nu vă va întreba niciodată despre numele dvs. de utilizator sau parola.

8. Înșelăciune

Este inacceptabil să pierzi intenționat, să comunici cu partenerul tău în timpul jocului pentru a-ți expune cărțile sau orice alt comportament care este considerat un joc ilegal. Un astfel de comportament poate și va fi pedepsit cu o interdicție temporară sau desființarea contului.

9. Altele

 • Sunt strict interzise toate și orice formă de șantaj, insulte, amenințări și/sau declarații discriminatorii, care sunt făcute de și/sau către Utilizatori și/sau Administratori sau membri ai echipei Produselor noastre, precum și publicarea și răspândirea conținutului, care este jignitoare, jignitoare bunele maniere, nedemn, pornografice, violente, inadecvate, provocatoare la ură și intoleranță, agresive sau care încalcă în alt mod legea și/sau drepturile și interesele legale protejate ale altor persoane, deranjarea altor Utilizatori prin introducerea de cuvinte fără sens. combinații de simboluri, încheierea de tranzacții și jocul în echipă cu alți jucători și forțarea partenerilor la anumite acțiuni, încheierea de înțelegeri cu alți jucători folosind sisteme de chat oferite de terți, blocarea intenționată a jocurilor și a proceselor de comunicare de orice fel, influențând finalul jocului cu oferte, intervenții în program și alte mijloace ilegale.
 • Este strict interzis orice comportament violent față de un alt Utilizator care intenționează să-și ștergă contul sau să plaseze ultimatumuri pentru a adăuga administratori de cont, participarea la jocuri cu mai multe conturi, partajarea unei parole sau incitarea la încălcarea Termenilor și condițiilor Produselor noastre.
 • Utilizatorii nu pot face publicitate pe Produsele noastre, fie sub forma utilizării avatarurilor și/sau a altor imagini de natură publicitară, fie a schimbului de mesaje între Utilizatori, indiferent dacă se realizează sau nu cu acordul agentului de publicitate (proprietarul mărcii promovate).
 • Orice încălcare a interdicțiilor conform acestei secțiuni a Termenilor și condițiilor găsită de Administrator va fi sancționată prin ștergerea contului utilizatorului și retragerea tuturor jetoanelor și articolelor virtuale disponibile la acel moment asociate contului. În plus, Administratorul are dreptul să primească despăgubiri de la partea care a încălcat încălcarea pentru orice alte daune suferite ca urmare a încălcării (inclusiv toate amenzile și penalitățile eventual impuse de autoritățile competente).
 • Uzurparea identității personalului administrativ
 • Phishing în conturile altor jucători
 • Abuz cu rambursare de venituri
 • Exploatarea cu bună știință a unei erori
 • Încurajarea altora să încalce regulile
 • Folosirea greșită a chatului din joc pentru spam și Înșelătorie

10. Cine poate folosi produsele noastre

Dorim ca toată lumea să folosească produsele noastre în mod liber, dar pentru a oferi servicii mai bune și un mediu sigur, există câteva limitări. Din acest motiv, trebuie să:

 • Furnizați informații corecte despre dvs.
 • Creați un singur cont (propriu) per joc.
 • Nu vă împărtășiți parola, nu acordați acces la contul dvs. de joc altora și nu vă transferați contul către altcineva (fără permisiunea noastră).

Încercăm să facem jocurile noastre disponibile pe scară largă pentru toată lumea, dar nu le puteți folosi dacă:

 • Aveți sub 18 ani.
 • Sunteți un infractor sexual condamnat.
 • Am dezactivat anterior contul dvs. pentru încălcări ale termenilor sau politicilor noastre.
 • Vi se interzice să primiți produsele, serviciile sau software-ul nostru conform legilor aplicabile.

11. Ce puteți împărtăși și face în jocul nostru

Dorim ca oamenii să folosească jocurile noastre pentru a se exprima și pentru a împărtăși conținut care este important pentru ei, dar nu în detrimentul siguranței și bunăstării altora sau al integrității comunității noastre. Prin urmare, sunteți de acord să nu vă implicați în comportamentul descris mai jos (sau să facilitați sau să sprijiniți pe alții în acest sens):

 1. Nu puteți folosi Produsele noastre pentru a face sau a partaja ceva:
  • Aceasta încalcă acești Termeni și alți termeni și politici care se aplică utilizării de către dvs. a Produselor.
  • Este ilegal, înșelător, discriminatoriu sau fraudulos.
  • Asta încalcă sau încalcă drepturile altcuiva.

 2. Încărcarea virușilor

Nu aveți voie să încărcați viruși sau coduri rău intenționate sau să faceți nimic care ar putea dezactiva, supraîncărca sau afecta funcționarea sau aspectul adecvat al Produselor noastre.

 1. Colectarea datelor

Nu aveți voie să accesați sau să colectați date din Produsele noastre folosind mijloace automate (fără permisiunea noastră prealabilă) sau să încercați să accesați datele pe care nu aveți permisiunea de a le accesa.

Putem elimina conținutul pe care îl distribuiți cu încălcarea acestor prevederi și, dacă este cazul, putem lua măsuri împotriva contului dvs., din motivele descrise mai jos. De asemenea, vă putem dezactiva contul dacă încălcați în mod repetat drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane.

Acolo unde este cazul, vom lua măsuri pentru a vă anunța atunci când vă vom elimina conținutul pentru încălcarea standardelor comunității. Este posibil să nu putem furniza o notificare în toate cazurile, de exemplu dacă ne este interzis prin lege sau în cazul în care ar putea dăuna comunității noastre sau integrității Produselor noastre. Pentru a ajuta comunitatea noastră, vă încurajăm să raportați conținut sau comportament despre care credeți că vă încalcă drepturile (inclusiv drepturile de proprietate intelectuală) sau termenii și politicile noastre.

12. Permisiunile pe care ni le acordați

Avem nevoie de anumite permisiuni din partea dvs. pentru a ne furniza serviciile:

 1. Permisiune de a utiliza conținutul pe care îl creați și îl distribuiți:

Dețineți conținutul pe care îl creați și îl partajați în Produsele noastre pe care le utilizați și nimic din acești Termeni nu vă retrage drepturile pe care le aveți asupra propriului conținut. Sunteți liber să vă împărtășiți conținutul cu oricine altcineva, oriunde doriți. Pentru a ne furniza serviciile, totuși, avem nevoie să ne acordați niște permisiuni legale pentru a folosi acel conținut.

Prin crearea contului dvs., ne autorizați să salvăm, copiem, afișam, reproducem, adaptam, folosim, tratam aceste informații într-un mod confidențial și adecvat, dar publicul pentru fotografiile dvs. este public.

 1. Drepturi pentru proprietate intelectuală

În mod specific, atunci când distribuiți, postați sau încărcați conținut care este acoperit de drepturi de proprietate intelectuală (cum ar fi fotografii sau videoclipuri) pe sau în legătură cu produsele noastre, ne acordați un serviciu neexclusiv, transferabil, sub-licențiat, fără drepturi de autor, și licență mondială pentru a găzdui, utiliza, distribui, modifica, rula, copia, executa public sau afișa, traduce și crea lucrări derivate ale conținutului tău. Aceasta înseamnă, de exemplu, că, dacă distribuiți o fotografie în jocurile noastre, ne dați permisiunea de a o stoca, copia și partaja altora, cum ar fi furnizorii de servicii care acceptă oricare dintre Produsele noastre pe care le utilizați. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate.

 1. Sfârșitul licenței

Puteți încheia această licență oricând ștergându-vă conținutul sau când ne cereți să vă ștergem contul. Trebuie să știți că, din motive tehnice, conținutul pe care îl ștergeți poate persista pentru o perioadă limitată de timp în copiile de rezervă (deși nu va fi vizibil pentru alți utilizatori). În plus, conținutul pe care îl ștergeți poate continua să apară dacă l-ați partajat altora și aceștia nu l-au șters. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate.

 1. Reclame și conținut sponsorizat

Permisiune de a folosi numele de utilizator, fotografia de profil și informații despre acțiunile dvs. cu reclame și conținut sponsorizat: ne dați permisiunea de a vă folosi numele de utilizator și fotografia de profil și informații despre acțiunile pe care le-ați întreprins în jocurile noastre, cum ar fi progresul jocului și punctele și nivelul de cont următor la sau în legătură cu reclame, oferte și alt conținut sponsorizat pe care îl afișăm în Produsele noastre, fără nicio compensație pentru dvs.

 1. Actualizare de software

Permisiune de a actualiza software-ul pe care îl utilizați sau descărcați: dacă descărcați sau utilizați software-ul nostru, ne dați permisiunea de a descărca și instala actualizări, actualizări și caracteristici suplimentare pentru a-l îmbunătăți, îmbunătăți și dezvolta în continuare.

§ VIII. Răspundere limitată

 1. Administratorul nu poate oferi o garanție că serviciile oferite pe Produsele noastre vor:
  • să îndeplinească cerințele și așteptările subiective ale fiecărui Utilizator individual pentru conținutul Produselor noastre și serviciile oferite acolo;
  • să fie neîntrerupt, în timp util, fiabil și sigur și va funcționa 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână fără a fi permise erori tehnice și umane;
  • oferi în orice moment rezultate corecte și de încredere.
 2. Înregistrarea unui Utilizator la Produsele noastre nu garantează niciun tratament special din partea Administratorului. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că Administratorul nu controlează și nu este obligat să exercite un astfel de control asupra (a) ce Utilizatori accesează produsele; (b) conținutul la care are acces fiecare Utilizator individual; (c) modul în care Utilizatorii interpretează și înțeleg conținutul produselor accesate și/sau (d) ce acțiuni sau omisiuni poate întreprinde fiecare Utilizator ca urmare a accesului său la produse și conținutul lor. Prin urmare, Administratorul nu poate fi făcut responsabil pentru orice consecințe adverse care ar putea afecta unul și/sau mai mulți Utilizatori ca urmare a accesului la produse și a utilizării serviciilor oferite pe acestea.
 3. Produsele, serviciile, conținutul, site-ul web și software-ul de tot felul sunt oferite Utilizatorilor în forma în care sunt disponibile la momentul respectiv, fără a lua nicio garanție – fie în mod explicit, fie implicit – privind adecvarea lor pentru utilizare sau adaptarea funcțională la obiectivele fiecărui Utilizator individual.
 4. Administratorul limitează, în măsura permisă de legea aplicabilă, răspunderea pentru acuratețea, fiabilitatea, accesibilitatea, universalitatea, legalitatea sau operabilitatea materialelor și/sau serviciilor oferite pe Produsele noastre. Prin utilizarea Produselor, fiecare Utilizator înțelege și acceptă că Administratorul nu este responsabil pentru nicio daune datorate (a) utilizării Produselor; (b) informații descărcate conținute în Produse; (c) utilizarea neautorizată a imaginilor, informațiilor sau datelor prin încărcare și/sau descărcare din Produse de către alți Utilizatori; (d) incapacitatea temporară sau permanentă de a accesa conținutul Produselor din cauza, inclusiv, dar fără a se limita la, viruși, cai troieni sau alte programe parazitare similare de natură distructivă.
 5. Prin accesarea acestuia, Utilizatorii Produselor pot avea acces la alte domenii, site-uri web, aplicații mobile, rețele sociale. Aceste alte domenii, site-uri web, aplicații mobile, rețele sociale nu se află sub controlul Administratorului și/sau al Produselor noastre. Cu excepția cazului în care se specifică în mod explicit altfel, nici Administratorul, nici membrii echipei care sprijină Produsele Noastre nu garantează și nu declară fapte și circumstanțe în legătură cu alte domenii, site-uri web, aplicații mobile, rețele sociale, inclusiv în ceea ce privește securitatea informațiilor și caracterul acesteia.

§ IX. Dispoziții suplimentare

1. Altele

 1. Dacă vreo prevedere a acestor Termeni și condiții este declarată invalidă sau inaplicabilă de către o instanță competentă, arbitraj sau altă autoritate competentă, alte prevederi ale Termenilor și condițiilor, precum și drepturile și obligațiile Părților bazate pe aceste alte prevederi își păstrează efectul. Dispozițiile nule și neavenite vor fi considerate nescrise în acești Termeni și condiții actuale și ar trebui înlocuite de părți cu bună-credință cu prevederi aplicabile și acceptabile reciproc, cu semnificație și efect similar cu cel al prevederii nule și neavenite.
 2. Nerespectarea sau întârzierea de către Administrator în a-și exercita drepturile, dreptul de nerespectare, judecata, acordul sau alte drepturi în temeiul acestor Termeni și condiții nu va constitui o renunțare la niciun drept. Exercitarea unică sau parțială a unui astfel de drept nu va restricționa un exercițiu complet viitor și nu constituie o renunțare la orice alte drepturi în temeiul acestor Termeni și condiții. Toate renunțările sau consimțământul Administratorului acordate în acești Termeni și condiții trebuie să fie în scris.
 3. Acești Termeni și condiții vor intra în vigoare și vor obliga părțile și succesorii acestora. Fără a aduce atingere propoziției precedente, niciuna dintre părți nu va avea dreptul de a transfera vreo parte a obligațiilor sale conform acestor Termeni și condiții fără acordul prealabil scris al celeilalte părți. Această prevedere nu poate fi interpretată și aplicată într-un mod care să limiteze capacitatea Administratorului de a-și transfera propriile drepturi și obligații unei părți afiliate, dacă este necesar, sau este determinată din motive de comoditate.
 4. Acești Termeni alcătuiesc întregul acord dintre dvs. și noi cu privire la utilizarea de către dvs. a Produselor noastre. Ele înlocuiesc orice acorduri anterioare.
 5. Unele dintre Produsele pe care le oferim sunt, de asemenea, guvernate de termeni suplimentari. Dacă utilizați oricare dintre aceste Produse, vi se va oferi posibilitatea de a fi de acord cu termenii suplimentari care vor deveni parte a acordului nostru cu dvs. În măsura în care orice termeni suplimentari intră în conflict cu acești Termeni, termenii suplimentari vor guverna în măsura în care există conflict.
 6. Dacă se constată că orice parte a acestor Termeni nu este aplicabilă, partea rămasă va rămâne în vigoare și în vigoare. Dacă nu reușim să aplicăm vreunul dintre acești Termeni, nu va fi considerată o renunțare. Orice modificare sau renunțare la acești Termeni trebuie făcută în scris și semnată de noi.
 7. Nu veți transfera niciunul dintre drepturile sau obligațiile dvs. în temeiul acestor Termeni către nimeni altcineva fără consimțământul nostru.
 8. Acești Termeni nu conferă niciun drept de beneficiar terță parte. Toate drepturile și obligațiile noastre în temeiul acestor Termeni sunt cesionabile în mod liber de către noi în legătură cu o fuziune, achiziție sau vânzare de active sau prin aplicarea legii sau în alt mod.
 9. Trebuie să știți că este posibil să fie nevoie să schimbăm numele de utilizator pentru contul dvs. în anumite circumstanțe (de exemplu, dacă altcineva revendică numele de utilizator și acesta pare să nu aibă legătură cu numele pe care îl folosiți în viața de zi cu zi).
 10. Apreciem întotdeauna feedbackul dumneavoastră și alte sugestii despre produsele și serviciile noastre. Dar trebuie să știți că le putem folosi fără nicio restricție sau obligație de a vă compensa și nu avem nicio obligație să le păstrăm confidențiale.
 11. Ne rezervăm toate drepturile care nu vi s-au acordat în mod expres.

2. Contactați-ne

Dacă aveți întrebări sau reclamații cu privire la acești Termeni și condiții, ne puteți trimite un e-mail sau ne puteți contacta la:

[email protected]

Toate celelalte întrebări trebuie adresate la:

[email protected]

CASUALINO JSC
58 DEBAR STR., 8TH FLOOR
9000, VARNA
BULGARIA
+359894450585 (Nu este pentru întrebări legate de joc)

3.Link-uri

Politica de confidențialitate

Termenii serviciului

Politica privind coockie-urile